Unesite podatke!

Registracija

E-mail
Lozinka
Ponovi lozinku
Već imaš korisnički račun? Prijavi se
Odabrani tag -
Vrati se natrag

Edukacija
Način pisanja prvostupanjske upravne presude
Željka Zrilić Ježek
Upravni sud u Zagrebu 20. svibanj 2019.
Autorica Željka Zrilić Ježek sutkinja je na Upravnom sudu u Zagrebu
Sažetak
Prvostupanjskom presudom u upravnom sporu odlučuje se o osnovanosti postavljenog tužbenog zahtjeva uperenog primarno na ocjenu zakonitosti pojedinačne odluke javnopravnog tijela, a tek u manjem broju slučajeva o zakonitosti postupanju javnopravnog tijela, o propuštanju donošenja pojedinačne odluke ili postupanja javnopravnog tijela u zakonom propisanom roku, te o zakonitosti sklapanja, raskidanja i izvršavanja upravnih ugovora . Za razliku od presude u parničnom postupku, koje odredbe se primjenjuju u taksativno određenim slučajevima, u upravnom sporu presudom se ne mora uvijek predmet riješiti meritorno, autoritativno i konačno, već sud ima ovlast vratiti predmet javnopravnom tijelu na ponovni postupak. Upravo zbog Ustavom Republike Hrvatske zajamčene sudske kontrole zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i tijela koja imaju javne ovlasti i Zakonom propisanog predmeta upravnog spora, presuda ima svoju specifičnu strukturu jer se istom daje ocjena zakonitosti provedenog upravnog postupka i donesene pojedinačne odluke, ali istovremeno bi ona trebala imati i edukativan smisao pridonoseći unapređenju rada, efikasnijem i stručnijem postupanju tijela. U ovom radu analiziraju se sastavni dijelovi presude, metodologija izrade, kao i pravila legalističkog stila pisanja, te se naznačuju bitne značajke upravnog spora čije razumijevanje je nužno za pravilno donošenje odluke.

lipanj 2019.
Datum izdanja: 8. srpanj 2019.
Broj: 2
Uredništvo: Narodne novine d.d.
Ostali članci iz izdanja
Znanstveno-stručni časopis za pravnu praksu i teoriju
Opći uvjeti korištenja Zaštita privatnosti Copyright 2019. Narodne novine
NARODNE NOVINE D.D.
Savski gaj, XIII. put 6, 10020 Zagreb
OIB 64546066176