Unesite podatke!

Registracija

E-mail
Lozinka
Ponovi lozinku
Već imaš korisnički račun? Prijavi se
Odabrani tag -
Vrati se natrag

Prikaz knjige
Prikaz knjige: Milica Gačić - Hrvatsko-engleski rječnik prava, međunarodnih i poslovnih odnosa, politologije i interdisciplinarnih područja
Narodne novine d.d. 1. prosinac 2019.
Pripremila: Nives Frei Bingula
Sažetak
Croatian-English Dictionary of Law, International and Business Relations, Political Science and of Interdisciplinary Fields
Puni tekst

U studenome 2019. nakladnik Narodne novine d. d. objavio je novu knjigu u nizu svoje biblioteke rječnika, Hrvatsko-engleski rječnik prava, međunarodnih i poslovnih odnosa, politologije i interdisciplinarnih područja (Croatian-English Dictionary of Law, International and Business Relations, Political Science and of Interdisciplinary Fields) leksikografkinje i lingvistice profesorice Milice Gačić.

Prof. dr. sc. Milica Gačić rođena je u Gornjim Dubravama kraj Ogulina. Osnovnu školu i gimnaziju pohađala je u Karlovcu, a studij engleskoga i francuskoga jezika završila je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je doktorirala 1982. godine na temi korpusne lingvistike i frekvencijsko-leksičke analize jezika. Svoj je radni vijek provela na Učiteljskom i Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a vodila je i Katedru za strane jezike struke na Fakultetu kriminalističkih znanosti/Visokoj policijskoj školi u Zagrebu. Bila je voditeljica, istraživačica i predavačica na više projekata vezanih uz jezike, a tijekom karijere usavršavala se i na sveučilištima u SAD-u te imala više kraćih studijskih boravaka u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Belgiji i Njemačkoj. Objavila je brojne znanstvene i stručne radove i autorske knjige među kojima treba istaknuti Pisanje u znanosti i struci (Narodne novine, 2017.), velike rječnike Englesko-hrvatski rječnik prava, međunarodnih odnosa, kriminalistike i forenzičnih znanosti, kriminologije i sigurnosti (2004.) i Englesko-hrvatski rječnik prava i međunarodnih i poslovnih odnosa (2010.).

Kako sama autorica ističe u svom Predgovoru, Rječnik je nastajao tijekom 45 godina dugog znanstvenog i leksikografskog istraživanja i prikupljanja građe, a nakon što je prikupljena sva građa i najvećim dijelom obavljen leksikološki dio posla, posljednje 2,5 godine autorica je radila isključivo na obradi i redakciji prikupljene građe. Rezultat takvog predanog rada je 2284 tiskane stranice sa više od 236 000 leksičkih jedinica. Osim područja navedenih u naslovu, Rječnik obuhvaća opsežnu građu ostalih područja i znanosti, te područja koja se odnose na rad institucija Europske unije i ostalih međunarodnih organizacija i udruga.

Osobitu vrijednost Rječniku daje činjenica da je u obradi terminoloških ekvivalenata na engleskom jeziku, pozornost posvećena razlikovanjima unutar pojedinih pravnih sustava ili drugih područja engleskog jezičnog područja (AmE, BrE, EU, CaE itd.), a treba naglasiti i da Rječnik inovativno upućuje na razlike u značenju koje se javljaju pri upotrebi nekih izraza u množini.

S obzirom na složenu građu Rječnika, autorica na početku daje nekoliko osnovnih napomena koji olakšavaju njegovu upotrebu ali i upozoravaju na lingvističke aspekte o kojima je nužno voditi računa i pri upotrebi i pri leksikografskoj obradi pa tako govori o primjerima kada leksičke jedinice upućuju na druge natuknice, zatim kako je potrebno tumačiti upotrebu nekih interpunkcijskih znakova, kada se upućuje na razlike u jezičnim varijetetima, razlikovanje množinskih oblika natuknice od glavne natuknice itd. Autorica također daje opsežan prikaz kratica i odrednica upotrijebljenih u označavanju leksičkih jedinica te kratica upotrijebljenih u objašnjavanju značenja na hrvatskom jeziku.

Rječnik će biti koristan ne samo pravnicima različitih profila – od odvjetnika, sudaca, pravnika u gospodarstvu, državnoj upravi i poduzećima nego i ostalim strukama, ekonomistima, novinarima, publicistima, studentima ali i stručnjacima iz kriminologije, sudske medicine i forenzike te naravno što nije potrebno posebno isticati, prevoditeljima svih profila kao i prosvjetnim djelatnicima koji se u svom radu svakodnevno susreću s dvojezičnošću.


prosinac 2019.
Datum izdanja: 13. siječanj 2020.
Broj: 4
Uredništvo: Narodne novine d.d.
Ostali članci iz izdanja
Znanstveno-stručni časopis za pravnu praksu i teoriju
Opći uvjeti korištenja Zaštita privatnosti Copyright 2020. Narodne novine
NARODNE NOVINE D.D.
Savski gaj, XIII. put 6, 10020 Zagreb
OIB 64546066176