Unesite podatke!

Registracija

E-mail
Lozinka
Ponovi lozinku
Već imaš korisnički račun? Prijavi se
Odabrani tag -
Vrati se natrag

Članci
Nepostojanje osnove kao pretpostavke nastanka obveznopravnog odnosa iz stjecanja bez osnove
Lidija Vojković
Županijski sud u Splitu 25. studeni 2019.
Autorica Lidija Vojsković sutkinja je na Županijskom sudu u Splitu
Sažetak
Autorica u ovom radu s usporednopravnog aspekta analizira nepostojanje osnove kao pretpostavke nastanka obveznopravnog odnosa iz stjecanja bez osnove. Kako bi se odredilo što znači nepostojanje osnove kao pretpostavke nastanka stjecanja bez osnove prethodno je potrebno odrediti pojam osnove na temelju koje se stječu prava i obveze. Osnova je pravni razlog, uzrok, opravdanje stjecanja i kao takva bitna za stjecanje prava i obveza u ugovornim, ali i u izvanugovornim građanskopravnim odnosima jer ako ne postoji pravno dopuštena osnova stjecanje će biti bez osnove. U našem pravu, njemačkom i švicarskom pravu, u kojima je stjecanje bez osnove uređeno općom odredbom, do stjecanja bez osnove može doći u izvanugovornim, ali i u ugovornim odnosima. Nasuprot tome, u francuskom, talijanskom i anglosaksonskom pravu, u kojima stjecanje bez osnove nije uređeno općom odredbom, do stjecanja bez osnove može doći samo u ugovornim odnosima, a u posebnim slučajevima neosnovanog stjecanja koje je nastalo u izvanugovornim odnosim pravna zaštita se ostvaruje putem sudske prakse. Cilj pravne zaštite koja se pruža kad je nastalo stjecanje bez osnove je vraćanje stečenog bez osnove odnosno naknada vrijednosti stečenog bez osnove ako vraćanje nije moguće.
Puni tekst
  1. UVOD

U građanskopravnim odnosima postoje različita stjecanja prava i obveza koja imaju osnovu koja opravdava promjene u imovinama njihovih stjecatelja.

Nije često, ali je moguće da stjecanje nema osnovu na kojoj bi se temeljilo. Zbog toga su takvi slučajevi stjecanja koji nemaju osnovu uređeni institutom stjecanja bez osnove. Vraćanje stečenog bez osnove se može tražiti kada je do stjecanja došlo bez osnove kao bitne  pretpostavke nastanka obveznopravnog odnosa iz stjecanja bez osnove.

Nepostojanje osnove, kao pretpostavke nastanka obveznopravnog odnosa iz stjecanja bez osnove znači nepostojanje razloga, uzroka, opravdanja stjecanja, nepostojanje pravnog  posla, nepostojanje zakonske odredbe kao osnove, nepostojanje drugih faktičnih činjenica, činidbi i radnji, za koje zakon vezuje stjecanje, odnosno gubitak prava i  obveza.

Osnova je  jedna od  pretpostavki  za  stjecanje obveznih prava, a tako i  za nastanak obveznopravnog odnosa iz stjecanja bez osnove. Zbog toga nepostojanje  osnove ima posebno značenje za nastanak obveznopravnog odnosa iz stjecanja bez osnove

Zbog toga je potrebno utvrditi i odrediti kako nepostojanje osnove, kao pretpostavke stjecanja obveznih prava, utječe na stjecanje tih prava.

Ako ne postoji osnova stjecanja, dolazi do obveze vraćanja onoga što je na taj način  stečeno. Obveza  vraćanja  stečenog bez osnove se  temelji  na  zakonskoj  odredbi koja  omogućuje vraćanje onog što je stečeno  kada osnova stjecanja ne postoji.

2. POJAM STJECANJA BEZ OSNOVE

U našem pravu stjecanje bez osnove je pravni institut koji uređuje pravnu zaštitu kada stjecanje nema pravno priznatu osnovu, i to odredbama članka 1111. do 1120. Zakona o obveznim odnosima (u daljnjem tekstu: ZOO).[1]

Ono je i  izvanugovorni obveznopravni odnos koji nastaje kada umanjenje u   imovini  jedne osobe,  koje   je u uzročnoj  vezi  s  povećanjem u imovini druge osobe, nastane bez osnove.

Kada dio imovine jedne osobe na bilo koji način prijeđe u imovinu druge osobe, a taj prijelaz nema osnovu nastaje obveza vraćanja onoga što je tako stečeno, odnosno naknade vrijednosti ostvarene koristi, ako vraćanje nije moguće.  Obveza vraćanja stečenog bez osnove nastaje kada stjecanje uopće nema osnovu, kada se osnova nije ostvarila ili kada je poslije prestala postojati.

Obveznopravni odnos stjecanja bez osnove nastaje kada...

...

(za ostatak teksta naručite tiskano izdanje)

 


 

[1]Zakon o obveznim odnosima, Narodne novine, broj 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015 i 29/2018.


prosinac 2019.
Datum izdanja: 13. siječanj 2020.
Broj: 4
Uredništvo: Narodne novine d.d.
Ostali članci iz izdanja
Znanstveno-stručni časopis za pravnu praksu i teoriju
Opći uvjeti korištenja Zaštita privatnosti Copyright 2020. Narodne novine
NARODNE NOVINE D.D.
Savski gaj, XIII. put 6, 10020 Zagreb
OIB 64546066176