Unesite podatke!

Registracija

E-mail
Lozinka
Ponovi lozinku
Već imaš korisnički račun? Prijavi se
Odabrani tag -
Vrati se natrag

Članci
Novine u uređenju postupka pred prvostupanjskim i drugostupanjskim sudom u povodu žalbe prema ZID ZPP 19
Mihajlo Dika
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2. prosinac 2019.
Autor Mihajlo Dika je profesor emeritus Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Sažetak
U radu se sustavno i cjelovito izlažu i razmatraju novine koje su u Zakon o parničnom postupku unijete Novelom iz 2019., i to izmjene i dopune do kojih je došlo propisivanjem slučaja u kojemu dolazi do privremenog prestanka tijeka roka za žalbu, redefiniranjem pojma nedostataka zbog kojih se presuda ne može ispitati, ograničenjem oficijelnih ovlasti žalbenog suda, uvođenjem iznimaka od općeg pravila o zabrani višestrukog ukidanja prvostupanjske presude u povodu žalbe, refomiranjem postupka pred drugostupanjskim sudom u povodu žalbe, reafirmiranjem dužnosti potpunog obrazlaganja drugostupanjske presude te određivanjem stadija koji će se provesti u postupku pred prvostupanjskim sudom nakon vraćanja predmeta na ponovno suđenje. Zaključno se konstatira da obrađene izmjene i dopune neće bitno pridonijeti općem unapređenju parnične procedure te ostvarivanju istinitijeg i pravičnijeg suđenja.
Puni tekst

I.

UVOD

         Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku,[1] koji sadrži 121. članak, revidirani su, pa čak i reformirani mnogi instituti parničnog procesnog prava. Intervencije koje se tiču žalbenog postupka ostvarene su propisivanjem slučaja u kojemu dolazi do privremenog prestanka tijeka roka za žalbu (čl. 348. ZPP; čl. 59. Novele), redefiniranjem pojma nedostataka zbog kojih je presuda ne može ispitati (čl. 354. st. 2. t. 11. ZPP; čl. 60. Novele), ograničenjem oficijelnih ovlasti žalbenog suda (čl. 365. ZPP; čl. 61. Novele), uvođenjem iznimaka od općeg pravila o zabrani višestrukog ukidanja prvostupanjske presude u povodu žalbe (čl. 366.a ZPP; čl. 62. Novele), refomiranjem postupka pred drugostupanjskim sudom u povodu žalbe (čl. 373.b i 373.c ZPP; 63. i 64. Novele), reafirmiranjem dužnosti potpunog obrazlaganja drugostupanjske presude (čl. 375. ZPP; čl. 65. Novele) te određivanjem stadija koji će se provesti u postupku pred prvostupanjskim sudom nakon vraćanja predmeta na ponovno suđenje. (čl. 377. ZPP; čl. 66. Novele). U ovom će se ogledu nastojati provesti analiza navedenih izmjena i dopunama te pokušati odrediti njihovo značenje.

II.

PRIVREMENI PRESTANAK TIJEKA ROKA ZA ŽALBU

(Čl. 348. ZPP; čl. 59. Novele)

U redovnom parničnom postupku protiv presude donesene u prvom stupnju stranke mogu podnijeti žalbu u roku od petnaest dana od dana dostave prijepisa presude, ako u Zakonu nije određen drugi rok (čl. 448. st. 1. reč. 1. ZPP). U mjeničnim i čekovnim sporovima taj je rok osam dana (čl. 448. st. 1. reč. 2. ZPP).

Prije Novele na računanje rokova za žalbu bile su mjerodavne opće odredbe ZPP-a o rokovima (čl. 111. do 113.). Novelom je, međutim, u uređenje računanja rokova za žalbu unijeta posebna odredba kojom je propisano da navedeni rokovi za žalbu iz stavka 1. članka 348. ZPP  ne teku od 1. do 15. kolovoza (nov. st. 4. čl. 348. ZPP).

Iz nove odredbe članka 448. stavka 4. ZPP ne proizlazi sasvim jasno..

...

(za ostatak teksta naručite tiskano izdanje)

 


[1] SL SFRJ 4/77, 36/77 – ispr., 6/80 – v. čl. 89. ZOVO, 36/80, 43/82 – v. čl. 108. ZRSZ, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, 35/91; NN 26/91, 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 – v. čl. 50. ZA, 117/03, 88/05 – v. čl. 129. OZ, 2/07 i 96/08 – v. odluku USRH od 20. XII. 2006. i 9. VII. 2008., 84/08, 123/08, 57/11, 25/13., 70/19. Radi označavanja ovog zakona nakon Novele 19 u nastavku će se koristiti kratice ZPP 19, Zakon, dok će se za označavanje odredaba toga zakona prije te novele rabiti kratice ZPP 13.

 

Tagovi:

prosinac 2019.
Datum izdanja: 13. siječanj 2020.
Broj: 4
Uredništvo: Narodne novine d.d.
Ostali članci iz izdanja
Znanstveno-stručni časopis za pravnu praksu i teoriju
Opći uvjeti korištenja Zaštita privatnosti Copyright 2020. Narodne novine
NARODNE NOVINE D.D.
Savski gaj, XIII. put 6, 10020 Zagreb
OIB 64546066176