Unesite podatke!

Registracija

E-mail
Lozinka
Ponovi lozinku
Već imaš korisnički račun? Prijavi se
Odabrani tag -
Vrati se natrag

Sudska praksa
Sudska praksa - trgovačko pravo i pravo društava (3/2019.)
Branka Ćiraković
Visoki trgovački sud RH
Puni tekst

1. ČLANAK 178. STAVAK 4. STEČAJNOG ZAKONA

(NN 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 197/03, 187/04, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12, 45/13)

Ako je tražbinu za koju postoji ovršna isprava stečajni upravitelj priznao, a osporio koji od stečajnih vjerovnika, aktivnu procesnu legitimaciju za podnošenje tužbe radi dokazivanja osnovanosti svoga osporavanja vjerovnikove tražbine ima vjerovnik koji je tražbinu osporio, a ne stečajni dužnik kojega zastupa vjerovnik osporavatelj.  

Iz spisa proizlazi da je tužitelj podnio tužbu radi utvrđivanja osnovanosti osporavanja tražbine u iznosu od 9.273,60 kn. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj
St-2/2015-211 od 13. lipnja 2017. stečajni vjerovnici P.-p. i.-T. k. i k. A. d.o.o., P.-p. i.-T. p. Z. d.o.o. i D. d.o.o. upućeni su u parnicu radi dokazivanja osnovanosti svoga osporavanja tražbine drugog stečajnog vjerovnika (ovdje tuženika) u iznosu od 9.273,60 kn, za koju postoji ovršna isprava, koju je priznao stečajni upravitelj.

            Prema odredbi čl. 178. st. 4. SZ-a ako za osporenu tražbinu postoji ovršna isprava, stečajni sudac će na parnicu uputiti osporavatelja da dokaže osnovanost osporavanja. Ako osporavatelj tražbine za koju postoji ovršna isprava ne pokrene parnicu u roku od osam dana smatrat će se da je osporavanje otklonjeno (st. 6. čl. 178. SZ-a).

            Dakle, ako za prijavljenu tražbinu postoji ovršna isprava, a tražbinu ospori stečajni upravitelj ili koji od stečajnih vjerovnika, te ako osporavanje ne bude otklonjeno na ispitnom ročištu, sud će...

...

 

(za ostatak prikaza sudske prakse pretplatite se na tiskano izdanje)


rujan 2019.
Broj: 3
Uredništvo: Narodne novine d.d.
Ostali članci iz izdanja
Znanstveno-stručni časopis za pravnu praksu i teoriju
Opći uvjeti korištenja Zaštita privatnosti Copyright 2020. Narodne novine
NARODNE NOVINE D.D.
Savski gaj, XIII. put 6, 10020 Zagreb
OIB 64546066176