Unesite podatke!

Registracija

E-mail
Lozinka
Ponovi lozinku
Već imaš korisnički račun? Prijavi se
Odabrani tag -
Vrati se natrag

Članci
Sudjelovanje predstavnika radnika u donošenju odluka poslodavca
Željko Petrišić
1. rujan 2019.
Željko Petrišić odvjetnik je u Zagrebu
Sažetak
Ovaj rad prikazuje postupke i institute kojima je radnicima, odnosno njihovim predstavnicima, omogućeno da sudjeluju u donošenju odluka poslodavca. Radnici/predstavnici radnika to pravo ostvaruju pravom na informiranje, pravom na savjetovanje i suodlučivanje i pravom predstavnika radnika na članstvo u upravnom vijeću ili sličnom tijelu poslodavca. U ovom radu navedeni instituti povezuju se s aktualnom sudskom praksom.
Puni tekst

UVOD

Pravo radnika / predstavnika  radnika  da sudjeluju u donošenju odluka poslodavca,  širok je pojam, koji obuhvaća pravo na dobivanje informacija, pravo na savjetovanje i pravo na suodlučivanje *1, 2*.  te pravo na predstavnika radnika u organu poslodavca.

Uloga predstavnika radnika uglavnom je savjetodavne naravi,  no u nekim slučajevima riječ je i o suodlučivanju.  Poslodavac nije vezan uz mišljenje i savjete predstavnika radnika, no dužan je provesti postupak savjetovanja/suodlučivanja. Dakle, predmet pravne zaštite je mogućnost predstavnika radnika da utječu na donošenje odluke važne za položaj radnika,  a obveza je kogentne naravi i povreda te obveze rezultira nedopuštenošću ili ništetnošću odluke poslodavca.

PRAVO NA INFORMACIJE

Da bi se ispunila svrha i omogućilo radnicima da aktivno sudjeluju u postupcima donošenje odluka poslodavca važnim za položaj radnika, njihovim predstavnicima mora se omogućiti  dostupnost bitnih informacija, na temelju kojih bi predstavnici radnika mogli donositi sudove i svoje odluke, kojima će moći utjecati na donošenje odluka poslodavca.

Poslodavac je svaka tri mjeseca dužan obavijestiti radničko vijeće o poslovanju i organizaciji rada, rezultatima rada, o politici plaća, razvoju poslovnih aktivnosti, politici zapošljavanja, zaštiti zdravlja i drugim pitanjima koja su važna za gospodarski i socijalni položaj radnika. Obveza obavještavanja propisana je člankom 149. Zakona o radu ( NN 93/14, 127/17 u daljnjem tekstu ZOR), i primjerice se navodi sadržaj tih informacija. Obaveza informiranja radničkog vijeća/sindikata odnosi se i na savjetovanje i suodlučivanje, poslodavac je obvezan pravodobno i potpuno informirati radničko vijeće/sindikat i predočiti mu sve činjenice koje su odlučne za procjenu mogućeg utjecaja predstavnika radnika na donošenje odluka poslodavca.  Ako poslodavac uz zahtjev za savjetovanje ili suodlučivanje ne dostavi predstavnicima radnika  pravodobno  sve potrebne informacije i činjenice, oni mogu zahtijevati održavanje sastanka radi dobivanja dodatnih podataka (čl. 150. ZOR-a). Ako poslodavac ne ispuni svoju obvezu točnog i pravodobnog obavještavanja radnika, posljedica toga je nedopuštenost ili ništetnost njegovih odluka.

sudska praksa:

            “Na temelju raspoložive činjenične građe nižestupanjski sudovi utvrdili su da tuženik, vezano na otkazivanje ugovora o radu tužitelju, nije provodio posebno savjetovanje u smislu čl. 150. st. 1. ZR, već da je namjeru otkazivanja ugovora o radu tužitelju radničkom vijeću priopćio u prijedlogu "Organizacijskih promjena u VPC-u O.", pri čemu tuženik nije dokazao ni da je tim Prijedlogom radničkom vijeću priopćio podatke važne za donošenje odluke (vezane na osobu tužitelja). Ovo stoga što iz sadržaja zapisnika o održanom sastanku od 9. rujna 2015. ne proizlazi da je o podacima važnim za donošenje odluke, između ostalog podacima iz čl. 115. st. 2. ZR raspravljano na tom sastanku, a i stoga što tuženik na tu okolnost nije predložio daljnje dokaze (npr. prijedlog iz kojeg bi bili vidljivi podaci koji se vezano na osobu tužitelja u usporedbi s ostalim radnicima dostavljaju radničkom vijeću).”

Odluka  VSRH  br. Revr 460/2017 od 30.  listopada 2018.

PREDSTAVNICI RADNIKA

Pravo na sudjelovanje u donošenju odluka poslodavca, radnici u pravilu ostvaruju preko svojih predstavnika, u našem pravnom sustavu to je Radničko vijeće. Zakon o radu u čl. 140. u vezi s tim propisuje:

“Radnici zaposleni kod poslodavca koji zapošljava najmanje dvadeset radnika, osim radnika zaposlenika u tijelima državne uprave, imaju pravo sudjelovati u odlučivanju o pitanjima u vezi s njihovim gospodarskim i socijalnim pravima i interesima na način i pod uvjetima propisanim ovim Zakonom”.

Radničko vijeće bira se na slobodnim i neposrednim izborima tajnim glasanjem,  a njihov broj  uređuje se prema broju radnika zaposlenih kod određenog poslodavca (čl. 142. i 143. ZOR-a).

...

(za ostatak teksta pretplatite se na tiskano izdanje)

 

——————

*1 Prof. dr. sc Viktor Gotovac,; Prof. dr. sc Željko Potočnjak (urednik). Radni odnosi u Republici Hrvatskoj, Pravni Fakultet i Organizator, Zagreb, 2007

*2 Prof. dr.sc Viktor Gotovac,ur. Ivica Crnić dipl. iur, Radno i ovršno pravo u praksi, Organizator 2015


rujan 2019.
Broj: 3
Uredništvo: Narodne novine d.d.
Ostali članci iz izdanja
Znanstveno-stručni časopis za pravnu praksu i teoriju
Opći uvjeti korištenja Zaštita privatnosti Copyright 2020. Narodne novine
NARODNE NOVINE D.D.
Savski gaj, XIII. put 6, 10020 Zagreb
OIB 64546066176