Unesite podatke!

Registracija

E-mail
Lozinka
Ponovi lozinku
Već imaš korisnički račun? Prijavi se
Odabrani tag -
Vrati se natrag

Prikaz knjige
Prikaz knjige: Nikola Gavella - Privatno pravo
Mladen Sučević
Odvjetnik u Zagrebu 25. veljača 2019.
Prikaz novog izdanja iz Pravne biblioteke Narodnih novina d.d. pripremio je Mladen Sučević, zamjenik glavnog i odgovornog urednika Zakonitosti
Sažetak
Knjiga autora dr.sc. Nikole Gavelle, profesora emeritusa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu tiskana je u veljači 2019., ima 402 stranice i tvrdog je uveza.


Puni tekst

U Zagrebu je veljači 2019. godine u izdanju Narodnih novina tiskana knjiga Privatno pravo autora dr. sc. Nikole Gavelle, profesora emeritusa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, barda hrvatske građanskopravne znanosti.

Riječ je o opsežnom djelu koje sadrži 402 stranice teksta, a knjiga je strukturirana u tri logično poredana dijela:

Prvi dio – Privatnopravna sastavnica pravnih poredaka

Drugi dio – Privatnopravni odnos, i

Treći dio – Utjecaj volje pojedinaca na privatnopravne odnose.

Knjiga sadrži 1621 bilješku. Na osam stranica je navedena važnija literatura domaćih i stranih autora.

Predmet razmatranja ove knjige je privatno pravo kao neodvojivog dijela pravnog poretka koje uređuje pravne statuse i međusobne odnose slobodnih i ravnopravnih pojedinaca. Sve misli u ovoj knjizi su rezultat iskustva profesora Gavelle kao praktičara i vodećeg teoretičara na području građanskog prava koji je svoje iskustvo, znanje i mudrost pretočio u ovo djelo.

To je prvo i jedino djelo na hrvatskom jeziku u kojem se sustavno prikazuje privatno pravo, a složenu problematiku pravnog uređenja privatnog prava autor je izložio sistematično i pregledno.

Sustavno i izvorno prikazani su i kritički razmotreni svi relevantni teorijski i praktični aspekti mnogobrojnih privatnopravnih instituta.

Prva glava pod nazivom Privatnopravna sastavnica pravnih poredaka sadržava prikazivanje pojma i naziva privatnog prava, temeljnih načela privatnog prava kao i odnos privatnog i javnog prava.

Autor istražuje razvoj i mjesto privatnog prava u pravnim porecima koji pripadaju kontinentalno-europskom pravnom krugu kao i angloameričkom pravnom krugu, a posebno se razmatra privatno pravo kao dio socijalističkog prava.

Budućnost privatnog prava je u daljnjoj integraciji i svladavanju i prevladavanju pojedinih nacionalnih privatnih prava kao jamstva zaštite pojedinca kao primarnog sudionika u ostvarenju svog pravnog i gospodarskog položaja u društvu.

Analizom normi privatnog prava pokazuje se bitan sadržaj privatnopravnih normi određenjem privatnopravnih učinaka, međusobnih odnosa slobodnih i ravnopravnih pojedinaca.

Druga glava nosi naslov Privatnopravni odnosi.

U tom dijelu analiziraju se elementi, građa, sadržaj, nastanak, promjene i prestanak privatnopravnih odnosa. Elementi privatnopravnih odnosa su njegovi subjekti-pojedinci, a objekt njihova odnosa je privatnopravni temelj na kojem ti subjekti sudjeluju u tom odnosu.

Autor detaljno prikazuje pravila o pravnoj, poslovnoj i deliktnoj sposobnosti naravnih i pravnih osoba. Posebno se daje pozornost utjecaja novog uređenja lišenja poslovne sposobnosti na sposobnost naravnih osoba da svojim očitovanjima volje uzrokuju privatnopravne učinke kao rezultat novih stremljenja na području Europske unije.

Takav koncept značajno utječe i na koncept uređenja valjanosti pravnih poslova čime se autor više bavi u trećem dijelu knjige.

Treća glava pod nazivom Utjecaj volje pojedinaca na privatnopravne odnose je najopsežniji dio knjige.

Autor polazi da su privatna autonomija i sloboda ugovaranja temelj privatnopravnih odnosa, te da su privatnopravne norme usmjerene na osiguranje područja slobode pojedinaca u uspostavljanju različitih privatnopravnih učinaka u pogledu njihove osobe i onoga što im pripada. Stoga se analizira očitovanje volje pojedinca usmjereno na postizanje privatnopravnih učinaka polazeći od valjanosti tog očitovanja, kao i mogućnosti naknadne konverzije pravnog posla odnosno problema naknadnog ukidanja ili izmjene učinaka pojedinog pravnog posla ograničavajući volju pojedinca zaštitom tuđih prava u svezi s konkretnim pravnim poslom.

Knjiga predstavlja izuzetan daljnji doprinos profesora emeritusa Gavelle u obradi privatnog prava pa se jedinstvenost ove knjige otkriva već u uvodnom dijelu predgovora koji glasi:

„Ovo je knjiga o privatnom pravu, tom segmentu pravnog uređenja koje nastoji slobodnim i ravnopravnim pojedincima omogućiti da unutar granica pravnog i moralnog poretka, svojom voljom upravljaju vlastitim životima te ostvaruju svoju slobodu u svojim odnosima s drugima. Knjiga nije napisana s ciljem da služi kao udžbenik iz kojeg bi čitatelj stjecao potrebno stručno znanje i saznavao podatke koje bi trebao usvojiti. Napisana je sa željom da posluži kao put za razumijevanje privatnog prava, a možda čak i prava uopće.“

Knjiga Privatno pravo ima misiju potpune afirmacije privatnog prava u Hrvatskoj predstavljajući temelj za izučavanje općeg dijela privatnog prava u kojem privatna autonomija pojedinca omogućava ostvarivanje subjektivnih prava u privatnopravnim odnosima kao rezultatu volje pojedinca, njegove slobode da svojim očitovanjem utječe na svoj pravni i gospodarski položaj u društvu.

Ovo jedinstveno djelo namijenjeno je širokoj čitalačkoj pravnoj publici. U svrhu rada ovu knjigu će koristiti praktičari- suci, odvjetnici, javni bilježnici, korporativni pravnici koji će pronaći odgovore na mnoge dvojbe koje se pojavljuju u svakodnevnom radu, a svekoliku korist će imati i znanstvenici kao temelj radi daljnjeg proučavanja privatnog prava, kao i mladi pravnici koju mogu uz pomoć ovog djela pojmiti što je privatno pravo, koja je svrha privatnog prava, kao i kakva je uloga pojedinca u privatnom pravu.

 

 

 

 

 

Tagovi:

ožujak 2019.
Datum izdanja: 18. ožujak 2019.
Broj: 1
Uredništvo: Narodne novine d.d.
Ostali članci iz izdanja
Znanstveno-stručni časopis za pravnu praksu i teoriju
Opći uvjeti korištenja Zaštita privatnosti Copyright 2020. Narodne novine
NARODNE NOVINE D.D.
Savski gaj, XIII. put 6, 10020 Zagreb
OIB 64546066176