Časopis Zakonitost, br. 1, ožujak 2019.

Znanstveno-stručni časopis za pravnu praksu i teoriju BR . 1 , OŽU JAK 2 0 1 9 . GODIŠTE I, ZAGREB, 2019., ISSN 2670-8183 I N T E R V J U Đuro Sessa, predsjednik Vrhovnog suda RH Č L A N C I Aleksandra Maganić Granice arbitrabilnosti u rješavanju upravnih stvari Tena Hoško Novo uređenje međunarodnog privatnog prava u RH – Zakon o međunarodnom privatnom pravu Andreja Kajtaz Operativna provedba razmjene elektroničkog računa u javnoj nabavi Dragan Katić Zastara u građanskopravnoj sudskoj praksi 55,00 KN ZAKONITOST, br. 1/2019, GODIŠTE I.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU3Mzg=